Obchodní podmínky

1.   Způsob objednávání

2.   Povinnosti prodávajícího

3.   Povinnosti kupujícího

4.   Ceny zboží

5.   Dodací podmínky

6.   Termín dodání

7.   Způsob dodání

8.   Poštovné

9.   Zrušení objednávky

10.  Reklamace

11.  Způsob používání přípravku REPAREX

1. Způsob objednávání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud nemáte z nějakého důvodu k dispozici přímé objednávání, můžete zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu soongroup@email.cz. Do e-mailu uveďte přesný název zboží, počet objednaných kusů, Vaši přesnou adresu a telefonní číslo. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat také písemně na adresu uvedenou v kontaktu, případně zavolejte na kontaktní telefonní číslo: +420 607 040 813, na kterém Vám rádi odpovíme na Vaše otázky.

Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinných údajů označených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K jejímu uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím a smlouva tak vzniká samotným dodaním zboží. Po zaslání objednávky Vám automaticky obratem přijde potvrzení o jejím přijetí.

Provozovatel e shopu  www.reparexshop.cz  - AVOS Trade s.r.o., Zelenohorská 496/37 , Praha 8

 

2. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:

1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

2. Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.                   

3. Zboží, které bude vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Nezodpovídáme za:

1. Opožděné dodání zboží zaviněné poštou.

2. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

3. Za poškození zásilky zaviněné poštou.

4. Výběr zboží zákazníkem. Za oprávněnou reklamaci nemůžeme považovat zboží, jestliže zákazník po převzetí zásilky zjistí, že objednané zboží neodpovídá jeho představám.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

1. Převzít objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad bezodkladně je oznámit.

2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

V případě, že si kupující zboží poslané na základě objednávky nepřevezme, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a poté požaduje jeho opětovné doručení, je povinen uhradit náklady prvního i druhého doručení.

4. Ceny zboží

Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží a nemění se v objednávce při snižování nebo zvyšování cen v budoucnosti. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazném nárůstu inflace.

Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce a která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

K ceně zboží je připočteno poštovné.

5. Dodací podmínky

Zboží zpravidla expedujeme od 2-6 pracovních dní ode dne doručení platné objednávky, popřípadě po e-mailovém potvrzení dané objednávky.

Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací doby v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné okolnosti.

6. Termín dodání

Dodací lhůta je nejpozději do 1 - 2 týdnů po obdržení objednávky. Tento termín je však hraniční, od 2-6 pracovních dní ode dne doručení platné objednávky. V případě, že zboží potřebujete do určité doby, je dobré uvést v poznámce k objednávce také datum, do kterého zboží potřebujete, abychom Vám mohli objednávku realizovat v co nejkratším termínu.

Jestliže zásilku neobdržíte po uplynutí 2 týdnů, doporučujeme informovat se u nás telefonicky na tel.č. :+420 607 040 813 případně  mailem na adrese: soongroup@email.cz. Při komunikaci uveďte číslo objednávky.

Stává se totiž, že zákazníci nedostanou oznámení pošty o uložení zásilky.

7. Způsob dodání

Objednané zboží zasíláme:

1. Službou zásilkovna

2. Službou PPL

3. Službou GLS

Ke každé objednávce přikládáme fakturu, která zároveň slouží jako dodací list.

8. Poštovné

DOBÍRKA

Poštovné pro každou vyřízenou objednávku zaslanou dobírkou:

 

Balík ČR do 5 kg  - GLS / PPL     - 149 Kč / balík na dobírku

Balík ČR do 5 kg  - Zásilkovna    -  160 Kč / balík na dobírku

 

9. Zrušení objednávky

Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší oproti nákupu v běžném obchodě vedle nesporných výhod též určité nevýhody. Také navzdory množství uváděných informací nemáte možnost si nabízené zboží prohlédnout, případně se také můžete v objednávce zmýlit. Z uvedených důvodů máte možnost zrušit objednávku. Musíte to však provést do 24 hodin.

Podmínky zrušení objednávky:

Jestliže po odeslání objednávky v průběhu 24 hodin zjistíte, že Vám objednané zboží nevyhovuje, případně jste se v objednávce zmýlili, máte možnost zrušit objednávku bez uvedení důvodu. Při zrušení objednávky uveďte její číslo. Zrušení nám zašlete na: soongroup@email.cz. Obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

Vrácení zásilky

Po převzetí zboží zákazníkem nám vždy přicházejí výpisy z pošty o doručení zásilky. Ty pravidelně kontrolujeme. Pokud nám výpis dlouho nepřichází, vyzveme zákazníka prostřednictvím mailu, aby si zásilku vyzvedl, případně nás informoval, zda zásilku přebral nebo nepřebral. Pokud však zákazník na naši výzvu neodpovídá a tato zásilka (což platí i tehdy, jestliže si zákazník opakovaně nepřebírá zásilky zboží, které si u nás objednal) se nám vrátí aniž by nás zákazník upozornil na její vrácení buď z důvodu poškození zásilky, případně jakéhokoliv jiného důvodu, zásilku mu opětovně nezašleme a stejně tak nebudeme akceptovat jeho další objednávky.

Pokud zákazník nestihl nebo nemohl zásilku přebrat ve stanoveném termínu a informuje nás o tom před nebo po zaslání naší výzvy, zásilku na jeho žádost pošleme znova až po zaplacení vystavené faktury předem na náš účet, avšak náklady s tím spojené mu musíme účtovat znovu.

10. Reklamace

1. Před převzetím a zaplacením zásilky z pošty si na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozená. V případě rozsáhlého poškození (roztrhnutý obal, deformace nebo jiné větší poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.

2. Na už přijaté zásilky reklamace nepřijímáme. V případě, že Vám přišla zásilka poškozená, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě Vám pošleme zásilku novou.

3. Žádáme uživatele přípravku, aby si důkladně přečetli příbalový leták s důležitými upozorněními pro použití.

Záruční doba

Na prodávané zboží, pokud není stanoveno jinak, je poskytovaná zákonná záruční doba 24 měsíců. Dokladem o prodeji je faktura, která zároveň slouží jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná plynout v den odevzdání zboží k doručení České poště.

Reklamace se vztahuje jen na :

- prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží nebo v průběhu jeho používání.

Reklamace se nevztahuje na:

- chyby způsobené uživatelem v průběhu běžného používání zboží

- na chyby nebo způsobené škody, které vznikly nesprávným používáním, viz příbalový leták bod 11.

Postup při reklamaci

Aby mohla být Vaše reklamace akceptovaná, je nutné dodržet několik pravidel:

1. Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Zjistíte-li při převzetí zboží chyby, je Vaší povinností nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky oznámit, nejdéle však do 3 dnů od převzetí zboží.

2. V případě, že zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, v množství nebo v ceně) nebo se zásilkou obdržíte nesprávně vyplněnou fakturu či neobdržíte žádný doklad o nákupu, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

3. V případě, že zjistíte výrobní chyby, kontaktujte nás telefonicky nebo - mailem. My Vám zašleme Reklamační protokol. Ten je potřebné spolu s chybným zbožím na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu, který jsme poslali se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele. Reklamované zboží Vám vyměníme za jiné, které si vyberete nebo Vám vrátíme peníze.

Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Při zpětném zaslání zabalte zboží tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte buď ve formě balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží na dobírku, nebude tato zásilka přijata.

Doba vyřízení reklamace

Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Reklamační proces začíná plynout dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.

O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, pokud se nedohodne jinak.

Oprávněná reklamace včetně odstranění chyby bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne začátku reklamačního procesu.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.

11. Způsob používání přípravku

Reparex – příbalový leták

Jako každý nový přípravek, tak i REPAREX má některá specifika, která je ve zvláštních případech nutno brát do úvahy. Proto Vám doporučujeme dodržovat následující opatření:

1. V případě, že balení neobsahuje příbalový leták, prostudujte, prosím, tyto pokyny a řiďte se jimi.

2. Nenanášejte na jedno místo vlasové pokrývky příliš tekutiny. Mohlo by dojít k urychlené redukci, po které by toto místo dostalo načervenalý nádech. Ten je však možno odstranit umytím vlasů. Jedním slovem – nespěchejte!

3. Přípravek nenanášejte na vlasy bezprostředně před uložením se ke spánku. Mohl by způsobit zašpinění ložního prádla. Aplikujte ho minimálně jednu hodinu před spánkem, nebo vlasy dokonale vysušte vysoušečem.

4. U velmi tmavých brunetů nebo u lidí, kteří jsou již dlouhou dobu úplně šediví, případně u albínů, se objevují první účinky až po desátém, někdy až po dvacátém dni aplikace. Prosíme o trpělivost! Vyplatí se. Během dalšího užívání již vlasy reagují rychle.

5. Doporučujeme výrobek uschovávat na tmavém místě. Fotoreakce v důsledku prudkého světla může snížit jeho účinnost.

Chraňte před přístupem dětí!

Distribuce pro ČR

AVOS Trade s.r.o.
Zelenohorská 496 / 37
181 00, Praha 8
IČ: 01575058
DIČ: CZ01575058

Logistické centrum

AVOS Trade s.r.o. / OLICON logistics s.r.o
Trabantská 692/31
190 15, Praha - Satalice
reparex
Po-Pa: 9:00 - 17:00
Telefon: +420 607 040 813
E-mail: avostrade@email.cz

Najdete nás i na MALL.CZ

2021 © REPAREXSHOP, všechna práva vyhrazena

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení